Cookiepolicy (sv)

VAD ÄR COOKIES?

Cookies är små textfiler som lagras på din enhet (dator, mobiltelefon, surfplatta etc.) när du besöker vissa webbsidor. De används vanligtvis för att göra webbsidor mer effektiva, samt för att tillhandahålla information till webbplatsens ägare.

HUR ANVÄNDER VI COOKIES

Vår webbplats använder cookies för att:

  • Förbättra din användarupplevelse genom att komma ihåg dina preferenser och inställningar.
  • Möjliggöra vissa funktioner som är nödvändiga för webbplatsens fulla funktionalitet.

VILKA TYPER AV COOKIES ANVÄNDER VI?

  • Nödvändiga cookies: Dessa är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt. De inkluderar till exempel cookies som gör det möjligt för dig att logga in på säkra delar av vår webbplats.
  • Prestanda-cookies: Dessa hjälper oss att förstå hur besökare interagerar med vår webbplats, till exempel vilka sidor som besöks mest.
  • Funktionalitet-cookies: De hjälper till att förbättra din upplevelse genom att komma ihåg val du gjort (som ditt användarnamn).

HUR KAN DU KONTROLLERA COOKIES?

De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt, om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du enkelt stänga av cookies i din webbläsares inställningar. Observera att om du väljer att blockera cookies kan det påverka eller förhindra webbplatsens funktionalitet.

ÄNDRING I VÅR COOKIEPOLICY

Vi kan uppdatera denna cookiepolicy från en tid till en annan. Vi uppmuntrar dig att regelbundet kontrollera denna policy för att informera dig om hur vi använder cookies.

Cookie Policy (en)

WHAT ARE COOKIES?

Cookies are small text files stored on your device (computer, mobile phone, tablet, etc.) when you visit certain web pages. They are usually used to make web pages more efficient and to provide information to the website’s owner.

HOW WE USE COOKIES

Our website uses cookies to:

  • Improve your user experience by remembering your preferences and settings.
  • Enable certain features necessary for the full functionality of the website.

WHAT TYPES OF COOKIES DO WE USE?

  • Necessary cookies: These are essential for the website to function properly. They include, for example, cookies that allow you to log into secure areas of our website.
  • Performance cookies: These help us understand how visitors interact with our website, such as which pages are visited the most.
  • Functionality cookies: These improve your experience by remembering choices you have made (such as your username).

HOW CAN YOU CONTROL COOKIES?

Most web browsers automatically accept cookies. If you do not want to allow cookies to be stored on your computer, you can easily disable cookies in your browser settings. Please note that if you choose to block cookies, it may affect or prevent the functionality of the website.

CHANGES TO OUR COOKIE POLICY

We may update this cookie policy from time to time. We encourage you to regularly check this policy to stay informed about how we use cookies.